Mededeling namens de Kerkenraad

Zondagmorgen 27 september namen we afscheid van 2 mensen die enkele jaren een stevige bijdrage hebben geleverd aan het werk van de Kerkenraad.
Ewout Bakker als kerkrentmeester en verantwoordelijk voor de verhuur van onze gebouwen. Door zijn werksituatie heeft hij minder tijd beschikbaar, maar als lid van de nieuwe zanggroep in onze kerk, zal zijn stem hoorbaar blijven.
 
Wim Boer heeft afscheid genomen als pastoraal ouderling. We danken hem voor zijn ideeën en grote inzet. Wim heeft aangegeven zijn taak als contactpersoon voor de Driekoningenkapel graag voort te willen zetten en ook werkt hij mee aan de uitzendingen via internet.
 
In dezelfde dienst hebben we mw. Klaske Jasperse-Zwart mogen bevestigen als pastoraal ouderling. Met haar man is zij enkele maanden geleden lid geworden van onze gemeente. In het kerkenwerk heeft zij op andere plaatsen haar sporen al achter mogen laten. We zijn blij met deze kostbare aanvulling.
 
De kinderen van de kindernevendienst (wat fijn dat er weer een grote groep kinderen was), boden een bloemetje aan, bij het openen van het hart kwam de tekst: bedankt voor alle goede werken. Kinderen en leiding van de kindernevendienst.