Mededeling namens de Kerkenraad

Kerkdienst Kerstavond vindt wel online doorgang

Op ons besluit om enkel online diensten te houden en de beide vieringen op Kerstavond te laten vervallen is begripvol gereageerd, maar ook is veelvuldig de opmerking gemaakt dat het jammer is dat enkel de musical op Kerstavond wordt uitgezonden.
Daarom is dit besluit heroverwogen en zal de eerder geplande dienst van 19.00 uur wel doorgang vinden. Het betreft ook hier een online dienst, met woord en liederen vanuit de Engelse traditie.

De online diensten op Kerstavond zijn nu:

  • 17.00 uur Musical,
  • 19.00 uur Kerstavondviering,
  • de dienst van 22.00 uur vervalt.
We hopen dat vele mensen deze diensten zullen volgen.
 
De Kerkenraad