Mededeling namens de Diaconie

Wijziging in Collectes van de Diaconie

Als het goed is heeft u inmiddels gehoord of gelezen dat er Halfjaarlijkse Projecten komen waarvoor gecollecteerd gaat worden. Het eerste project is Mikolo Ny Aina. Daarover zo meer. Ook willen we u graag informeren over het 40-Dagen Project van onze gemeente daarom deze extra aankondiging.

Halfjaarlijkse Projecten

Voor het eerste halfjaar heeft de diaconie gekozen voor het project ‘Mikolo Ny Aina’. Dit project gaat over een bestaande school voor kansloze arme kinderen die van overheidswege moet verhuizen naar een grotere locatie en daarvoor grond moet kopen. De overheid heeft te kennen gegeven dat zij niet gaat bijdragen aan de verwervings-kosten van grond omdat het bijzonder onderwijs – lees een christelijke school – betreft.

De school kan net de eindjes aan elkaar knopen met vrijwilligers en minimale salarissen maar ziet geen mogelijkheden om een stuk grond aan te schaffen. Dit zou betekenen dat de kinderen straks geen onderwijs meer krijgen. De grootste hobbel is het verwerven van een stuk grond van ca. 5000 m2. Andere organisaties willen wel gaan bijdragen zoals World Servants maar willen niet investeren in een stuk grond. Omdat onderwijs nu alleen voor de rijken in Madagaskar beschikbaar is hebben wij als diaconie besloten om voor de aanschaf van de bouwgrond een halfjaar voor dit project te collecteren.

Geef via:
bank overschrijving                                                                    de kerkapp bij ‘geven’
naam: Diaconie Protestantse Gemeente Delden                  de speciale tab: School voor Kansarme kinderen 
bank (IBAN): NL08 RABO0313306613 
o.v.v. : ’Mikolo’

40-Dagen Project 2024

Eerder hebben wij als kerk gecollecteerd voor de bouw van het weeshuis in Dharmapuri India en dat weeshuis staat er inmiddels. Echter door de Corona crisis en de daarop volgende droogte periode gevolgd door overstromingen is de nood nu meer gelegen in kleding, voedsel en medicijnen. Vanwege deze situaties zijn voedsel, medicijnen maar ook kleding schaarser en duurder geworden.

Het gevolg daarvan was dat het weeshuis kinderen heeft moeten weigeren omdat anders de reeds in het weeshuis verblijvende kinderen niet meer adequaat onderhouden kunnen worden. En dat laatste kan weer gevolgen hebben voor de benodigde vergunningen en dus het bestaansrecht van het weeshuis. 

Om het weeshuis uit deze negatieve spiraal te halen hebben wij als diaconie besloten om gedurende de vastenperiode voor dit project te collecteren.

Geef via:
bank overschrijving                                                                    de kerkapp bij ‘geven’
naam: Diaconie Protestantse Gemeente Delden                  40-Dagen  
bank (IBAN): NL08 RABO0313306613 
o.v.v. : 40-Dagen