Geloofsbelijdenis

In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is.

De kerk belijdt

Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat. De Protestantse Kerk doet dit in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in de:

De kerk erkent de betekenis van:

Bron: Artikel I – De kerk, Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

Kom ons eens bezoeken