Ouderlingen(-beraad)

In de Protestantse Gemeente Delden bestaat de Kerkenraad uit de predikant, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen vormen samen met wijkcontactpersonen het Ouderlingenberaad.

Taak

Een ouderling heeft als lid van de kerkenraad,  een bijzonder mooie taak:

  • ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.
  • ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap.
  • zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen.
  • samen met de predikanten is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat.