het college van kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor:

 • de materiële belangen van de kerk
 • de begroting en de jaarrekening van de kerk en de Actie Kerkbalans
 • het aanstellen van het personeel in loondienst van de kerk
 • het voeren van functioneringsgesprekken met het personeel
 • het beheren van het kerkgebouw, de pastorie en de Voorhof
 • vertegenwoordigen van de kerk in het burgerlijk recht

Actie Kerkbalans 2022

In januari 2022 zijn de uitnodigingen verstuurd voor de vrijwillige kerkelijke bijdrage. Dat resulteerde weer in veel toezeggingen. 

Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk achter de schermen wil het College natuurlijk alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wim Weenk

Erik Versteege, Vijverlaan 40, 7553 CC Hengelo, 06 20545982

 • voorzitter
 • ouderling-kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor:
  • vermogensbeheer

Jan Bouke Zijlstra, Sleutelbloem 61, 7491LS Delden, 074 3763918

 • secretaris
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor:
  • orgelbeheer
  • pachtbeleid
 • vertegenwoordiger in St. Oude Kerk te Delden

Henk Pasman, Tijenesch 6, 7491 GS Delden, 074 3766359

 • penningmeester
 • kerkrentmeester

Frits de Groot, Sanderij 10, 7491 GX Delden, 06 33047794

 • ouderling-kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor:
  • audio en video
  • personeelsaangelegenheden
  • lokaal beheer LPR
  • contactpersoon kerkelijkbureau

Job Dekens, Eschmolen 315, 7491HX Delden, 074 5244215

 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor:
  • de verhuur van de Voorhof en de Oude Blasius
  • Aktie Kerkbalans

Anne Ravenshorst, Schievenweg 1, 7495 VN Ambt Delden, 

 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor:
  • onderhoud en beheer gebouwen
Beleidsplan
Voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Delden 2016-2020, klik hier

Beloningsbeleid
Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
De koster en organist worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk.

Algemeen Financieelbeleid

De rentmeesters maken jaarlijks een begroting en leggen hun financiële verantwoording af door het publiceren vaan een jaarrekening.

Voor plannen en verslagen klik hier.

ANBI Informatie

Voor informatie over Doneren, ANBI status en voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze ANBI Informatie pagina.