het college van kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor:

 • de materiële belangen van de kerk
 • de begroting en de jaarrekening van de kerk en de Actie Kerkbalans
 • het aanstellen van het personeel in loondienst van de kerk
 • het voeren van functioneringsgesprekken met het personeel
 • het beheren van het kerkgebouw, de pastorie en de Voorhof
 • vertegenwoordigen van de kerk in het burgerlijk recht

De Actie Kerkbalans  “Geef voor je kerk” is op 20 januari 2018 gestart in Nederland en loopt tot zondag 3 februari 2018. In Delden hebben de kerkklokken van de Oude en de Nieuwe Blasius de actie ingeluid.

In januari zijn 804 brieven verstuurd voor de kerkelijke bijdrage 2018. Tot 28 februari ontving het College van Kerkrentmeesters 650 toezeggingen met een totaalbedrag van €123.000. Daarmee komt het streefbedrag van €125.000al heel dichtbij. Het College verwacht nog minstens 65 toezeggingen op het Kerkelijk Bureau te ontvangen.

NB de opbrengst van de actie Kerkbalans in 2017? Begroot was €115.000. Uiteindelijk heeft het College over 2017 €131.379 mogen ontvangen. Geweldig!

Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk achter de schermen wil het College natuurlijk alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

Namens het College van Kerkrentmeesters, Wim Weenk

Herman Langerak, De Wieke 11, 7491 HM Delden, 074 3574667

 • voorzitter
 • ouderling-kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor het personeel

 

Arno Wester, Welmersweg 2, 7475NZ Markelo, 06 51 31 7452

 • secretaris
 • ouderling-kerkrentmeester

 

Henk Pasman, Tijenesch 6, 7491 GS Delden, 074 3766359

 • penningmeester
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de kerk

 

Ewout Bakker, Zwaluwstraat 23, 7491 CV Delden 06 45652548

 • lid
 • ouderling-kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor de verhuur van de Voorhof en de Oude Blasius en het orgel
 • vertegenwoordiger van het college in de Stichting Vrienden van de Oude Kerk
 • publiciteit

 

Job Dekens, Eschmolen 315, 7491HX Delden, 074 5244215

 • lid
 • verantwoordelijk voor de verhuur van de Voorhof en de Oude Blasius en het orgel

 

Wim Weenk, Steinwegstraat 18, 7491 KD Delden, 074 3766696

 • lid
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor Actie Kerkbalans, Solidariteitskas, ledenadministratie

 

Dirk van Ittersum, Villapark 6, 7491 BV Delden, 074 3763783

 • lid
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor de gebouwen en de pacht

Beleidsplan
Voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Delden 2016-2020, klik hier

Beloningsbeleid
Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
De koster en organist worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk.

Algemeen Financieelbeleid

De rentmeesters maken jaarlijks een begroting en leggen hun financiële verantwoording af door het publiceren vaan een jaarrekening.

Voor plannen en verslagen klik hier.

ANBI Informatie

Voor informatie over Doneren, ANBI status en voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze ANBI Informatie pagina.