het college van kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor:

 • de materiële belangen van de kerk
 • de begroting en de jaarrekening van de kerk en de Actie Kerkbalans
 • het aanstellen van het personeel in loondienst van de kerk
 • het voeren van functioneringsgesprekken met het personeel
 • het beheren van het kerkgebouw, de pastorie en de Voorhof
 • vertegenwoordigen van de kerk in het burgerlijk recht

Actie Kerkbalans 2022

In januari 2022 zijn de uitnodigingen verstuurd voor de vrijwillige kerkelijke bijdrage. Dat resulteerde weer in veel toezeggingen. 

Alle gemeenteleden hartelijk dank! Voor het vele werk achter de schermen wil het College natuurlijk alle contactpersonen en vrijwilligers op het Kerkelijk Bureau hartelijk danken voor hun onmisbare inzet.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Wim Weenk

vacature, 

 • voorzitter
 • ouderling-kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor: 

Arno Wester, Welmersweg 2, 7475NZ Markelo, 06 51 31 7452

 • secretaris
 • ouderling-kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor de verhuur van de Voorhof en de Oude Blasius en het orgel
 • vertegenwoordiger van het college in de Stichting Vrienden van de Oude Kerk

Henk Pasman, Tijenesch 6, 7491 GS Delden, 074 3766359

 • penningmeester
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de kerk

Job Dekens, Eschmolen 315, 7491HX Delden, 074 5244215

 • lid
 • verantwoordelijk voor de verhuur van de Voorhof en de Oude Blasius
 • geldwerving o.a. Aktie Kerkbalans

Anne Ravensberg, Schievenweg 1, 7495 VN Ambt Delden, 

 • lid
 • ..
 • ..

Dirk van Ittersum, Villapark 6, 7491 BV Delden, 074 3763783

 • lid
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en de pacht

Jan Bouke Zijlstra, Sleutelbloem 61, 7491LS Delden, 074 3763918

 • lid
 • kerkrentmeester
 • verantwoordelijk voor het orgelbeheer en de pacht
 • vertegenwoordiger in St. Oude Kerk te Delden

Wim Weenk, Steinwegstraat 18, 7491 KD Delden, 074 3766696

 • adviseur
 • Aktie Kerkbalans, Solidariteitskas
 • ledenadministratie (LPR)
Beleidsplan
Voor het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Delden 2016-2020, klik hier

Beloningsbeleid
Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
De koster en organist worden gehonoreerd volgens de landelijke richtlijnen van de Kerk.

Algemeen Financieelbeleid

De rentmeesters maken jaarlijks een begroting en leggen hun financiële verantwoording af door het publiceren vaan een jaarrekening.

Voor plannen en verslagen klik hier.

ANBI Informatie

Voor informatie over Doneren, ANBI status en voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze ANBI Informatie pagina.