Geef, en je zult krijgen, meer dan je vast kunt houden!

Jezus van Nazareth

Waarom geven?

De Protestantse Gemeente Delden doet een beroep op hun leden voor een financiële bijdragen.

-voor mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen.

En dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld.
De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Steun daarom uw kerk met een royale bijdrage tijdens de Actie Kerkbalans.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de Kerkrentmeesters

-voor de nood in de wereld

Vanaf het allereerste begin heeft de kerk de taak op zich genomen om ook te voorzien in de nood hetzij dichtbij hetzij veraf. Er werden al collectes gehouden in Galatië voor de armen in Jeruzalem. Omzien naar weduwen en wezen mogen wij vandaag de dag vertalen naar omzien naar de ‘zwakkeren in de samenleving’.

De diakenen van uw kerk hebben daar geld voor nodig en zij kijken voortdurend uit naar mogelijkheden om fondsen te werven. U bent ook zo’n mogelijkheid.

U kunt nu geven door de QR-code hier rechts te scannen met de camera van uw mobiel en op de betreffende link te klikken. U krijgt dan een aantal mogelijke doelen te zien. Onze dank alvast.

Jezus zegt: Wie aan één van deze een beker water geeft, heeft dat aan Mij gedaan!

De diakenen

Maak het verschil uit

Denk niet: ‘Wat maakt een druppel nu uit?’

Vraagt een automobilist aan de pompbediende: Wat kost een druppel brandstof? Zegt de bediende: niets! Zegt de  automobilist: druppel hem dan maar vol!

Vele druppels kunnen een aardige plensbui veroorzaken.

U wilt financiele zaken bespreken?

Maak hiernaast uw keuze voorde penningmeester
van de Kerkrentmeesters of van de Diaconie. 

Informatie voor donateurs

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis