Twenteweek
Omzien naar elkaar

Elk jaar wordt een vakantieweek (in april) voor mensen met een lichamelijke handicap en/of kwetsbare gezondheid aangeboden in het Nieuw Hydepark te Doorn. De organisatie hiervan is in handen van een commissie Twenteweek bestaande uit vertegenwoordigers van 9 regionale diaconieën. 

Via de diaconie is de coördinator de WCP – en daarmee de wijkcontactpersonen – gevraagd om potentiële vakantiegangers te benaderen. De wijkcontactpersonen hebben goed zicht op hun wijk en welke personen mogelijk in aanmerking komen voor & interesse hebben in de vakantieweek. Verpleegkundige en andere verzorging (incl. maaltijden) worden verricht door vrijwilligers. Vanuit onze gemeente zijn er een aantal vaste vrijwilligers die elk jaar weer meehelpen met de Twenteweek. In het najaar wordt een reünie georganiseerd in één van de Protestantse gemeentes.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw wijkcontactpersoon of Mineke Boerman van de diaconie.