Waarom dit diaconale project

Voor onze kinderen en kleinkinderen is onderwijs krijgen de gewoonste zaak van de wereld. Onderwijs heeft onze samenleving gebouwd en ontwikkelt. Dat is echter op onze aarde lang niet overal het geval. 

Onze kerk en andere kerken, scholen, bedrijven, organisaties en andere partners ondersteunen het project ‘Mikolo Ny Aina’. Een project gestart door mensen uit Madagaskar voor Madagaskar. In de armste wijk van de hoofdstad Antananarivo hebben kinderen geen toegang tot enig vorm van onderwijs, omdat de ouders het niet kunnen betalen. Onderwijs is namelijk niet gratis in Madagaskar. Dit komt onder meer doordat er voor kinderen kledingvoorschriften zijn en er een forse financiële bijdrage gevraagd wordt.

Setra en Mirana Adranala, een gezin in Antananarivo die leven van giften, hebben op eigen kosten hun huis omgebouwd tot schoollokalen en houten leslokalen in hun tuin neergezet om deze kinderen van onderwijs te voorzien. Voor de 160 kinderen zijn er momenteel negen lokalen ter beschikking. Uit verre omgeving zijn onderwijskrachten aangetrokken om tegen minimumsalaris deze kinderen les te komen geven. Dit alles met toestemming van de overheid. De doelstelling van de stichting – die voor dit doel is opgezet – Mikolo Ny Aina (= koester het leven) is kortweg kansarme kinderen onderwijs geven en opleiden tot een beroep. Dit om op deze manier de potentierijke kinderen een ander middel van bestaan te geven dan via het criminele circuit dat hoogtij viert in deze wijk.

De stichting Mikolo Ny Aina heeft echter van de overheid te horen gekregen dat ze moeten verhuizen naar een groter terrein van minimaal 5000 m2. Dit kan de stichting met de huidig grondprijs van ca. €50,-/m2 niet zelfstandig opbrengen en de overheid in Madagaskar heeft er geen geld voor over.

Voor dit kansrijke project heeft de stichting Mikolo Ny Ania steun gezocht in Nederland bij stichting Project Madagaskar. Een aantal kerken, scholen, bedrijven en andere partners hebben zich inmiddels al achter het project geschaard en ook een aantal internationale vrijwilligersorganisatie zoals Youth With A Mission (YWAM), in Nederland bekend onder de naam Jeugd Met Een Opdracht. De afdeling in Twente, YWAM Discovery maakt regelmatig reizen naar Madagaskar en is nauw betrokken bij de bestuurswerkzaamheden in de vorm van advies en ervaring. 

We weten dat het onderwijs in Nederland op een hoog peil staat en dat heeft ons als land welvaart gebracht, zodat we ons mogen rekenen tot één van de rijkste landen in de wereld. Nederland is in vroegere tijden ook geholpen door andere landen. Onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van een land. Madagaskar wordt juist gemeten als een van de armste landen ter wereld, in elk geval in Afrika, terwijl het land op zich enorme potentie heeft. 

Uw diakenen vragen daarom uw steun in welke vorm dan ook om dit prachtige project op een grotere locatie doorgang te laten vinden. Heeft u vragen over dit project, of wilt u samenwerken met ons op welke manier dan ook, dan kunt u contact opnemen met elke diaken. Ook zou u contact op kunnen nemen met de voorzitter van de stichting Project Madagaskar (voorzitter@project-madagaskar.nl).

U kunt contantloos doneren via de kerkapp of via de bank Diaconie Protestantse Gemeente Delden IBAN: NL08RABO0313306613
of via de speciale collectebus in de kerk.

Hun dank is groot weten wij, want tijdens ons bezoek in oktober is wel duizendmaal ‘dank u, dank u’ tegen ons gezegd voor wat wij nu al brengen.

Helpt u mee deze kinderen een hoopvolle toekomst te geven?
Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of ga gebruik de link:
https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pkndelden?fundraiserId=7d46ea1e-7cf3-412e-89f6-05284f431d24

het nieuwbouwplan

Motivatie Video 

– Engelstalig –

overzichtstekening

Documenten

Virtuele Weergave