Mededeling namens de Diaconie

Donaties kunnen als volgt worden overgemaakt:

1. Scan de hieronder afgebeelde QR-code  
met de camera van uw smartphone
klik op de verschijnende link en kies hoe en wat u wil geven.

2. Geef via uw eigen bank-app klik hier

3. Geef via uw bank
Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: [datum]-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

Dank U voor uw bijdrage!

40 Dagen Project 2022

Alle kinderen onderwijs in Tanzania

Ella en Tjipke Boonstra zetten zich in om voor onderwijs aan kinderen in Tanzania.

Vanuit Almelo steunen zij met de Stichting BabuBibi het St. Joseph Weeshuis, gevestigd vijf kilometer buiten Arusha in Tanzania. 

Hulpvraag

Het St. Joseph Weeshuis deed hen het verzoek om naailessen aan enkele van haar weeskinderen te geven, om hen te leren de voor school benodigde uniformen te maken, te repareren en te vermaken, zodat deze voor een lage prijs aangeboden kunnen worden.

Aan dit verzoek hebben zij begin juni 2016 gehoor gegeven, en zijn met vier elektrische naaimachines, een overlock naaimachine, fournituren en stoffen, naar Afrika vertrokken. Daar hebben zij ter plekke in een nog leegstaand lokaal gedurende drie volle weken praktijklessen gegeven. Het is de bedoeling, dat deze kennis en vaardigheden doorgegeven worden, met de mogelijkheid, dat een weeskind zijn of haar beroep daaraan zou kunnen ontlenen. 

Bij hun vetrek kregen zij te horen dat het gebruikte lokaal het volgende jaar niet meer beschikbaar zou komen, omdat de volgende lichting schoolkinderen dan in zou stromen.

Een nieuw te bouwen naai-atelier kwam toen ter sprake. Kosten ongeveer €10.000.

Met behulp van de stichting BabuBibi (Opa en Oma), kregen zij de mogelijkheid sponsoren te werven, en het is hen gelukt deze middelen te verkrijgen en binnen het jaar een nieuw atelier te realiseren.

Waarvoor Uw bijdrage

Twee jaar geleden heeft Tjipke in Tanzania een (fietsen)werkplaats gebouwd, dat nog geheel gevuld moet worden met gereedschappen (o.a. een werkbank, een bankschroef, een boormachine en ander gereedschap zoals steek- en dopsleutels). Hij heeft daar een een bedrag van € 2.600,= voor begroot. Aan deze gereedsschappen zouden wij graag de collecte-opbrengsten besteden. 

U kunt eenvoudig bijdragen via de kerk-app of door de in het oranje vlak staande QR-code met uw camera of QR-code scanner te scannen en de dan zichtbaar wordende link te openen.   

Onze dank voor uw bijdragen,

de Diaconie
(Tineke, Mineke, Jan, Judith en Maarten)

 

 

Laatste Nieuws