De Diaconie

in Matteüs 23L 10-11 noemt Jezus zichzelf en de discipelen ook διάκονος = diaken wat betekent dienaar. 

Vanuit haar ambtelijke taken

 • het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld

geeft de diaconie invulling aan het Beleidsplan 2016-2020 “Verbinden in verscheidenheid”. Wij hebben onze activiteiten daarvoor onder twee van de drie pijlers ingevuld, ‘Een Taak In De Wereld’ en ‘Omzien Naar Elkaar.’

Een taak in de wereld

Avondmaal Projecten

nationale projecten

armoede, huiselijk geweld, etc

Voor 2018 heeft de diaconie besloten om bij elke avondmaalsviering een ander project uit te kiezen. Deze projecten worden gekozen uit de ingezonden stukken. Voor een avondmaal zullen wij in de liturgie vermelden wat ons doel zal zijn en in de zondagsbrief zullen we die betreffende zondag een uitgebreid stukje plaatsen ter informatie.

Praktische Hulp

nationaal project

Doe mee!

Ook dit jaar willen we weer een drietal keren voor de bezoekers van het

in Arnhem gaan koken. Een uitnodiging om daaraan mee te doen staat open.

Bestrijding Armoede

mondiale projecten

Geven om Leven

Als diaconie zijn wij ook vrij om aan betrouwbare projecten te geven. Projecten die ANBI geregistreerd zijn en waarvan we weten dat het geld goed terecht komt zoals aan de Stichting WIFI 

40 Dagen Project

mondiaal project

Moeders in Oeganda

Als 40-dagen project is dit jaar (18 feb -25 mrt ’18) gekozen voor het landelijke project ‘Moeders in Oeganda’ Elke week heeft een moeder uit de kerk iets voorgelezen wat betrekking heeft op moeders in Oeganda. De totaal opbrengst: €  –,– Viel iets tegen.

Volgend jaar een nieuwe kans.

Humanitaire Hulp

mondiaal

Reactie op rampen

Als gemeente willen we natuurlijk ook bijdragen in geval van humanitaire rampen. Vaak besluiten we als diakenen al te geven en houden we de collecte achteraf. Snelheid mis immers geboden!

Kerstactie Minima

regionaal project

Kerstpakket

Jaarlijks wordt in samenwerking met de gemeente Hof van Twente en andere kerkgenootschappen kerstpakketten samengesteld voor de minima in de Hof. Dit jaar werkt de kerk in Delden ook weer mee aan de organisatie ervan.

Mondiaal mensen hoop bieden

Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is.

Kerk in Actie

Samen zijn we de Kerk in Actie. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Kerk in Actie is een landelijk initiatief van de Protestantse Kerken in Nederland.

Meer daarover vindt u hier.

Weten wat uw kerk bijdraagt?

Financieel verslag Kerk in Actie Classis Enschede 2017

Omzien naar elkaar

Ziekenzondag

een dag aandacht voor zieken

Omzien

Dat we eenmaal per jaar omzien naar de zieken is natuurlijk niet zo. Het is een dag waarin we met name ook de langdurig zieken extra in het zonnetje willen zetten als een bemoediging. Immers als één lid lijdt lijden alle leden mee!

Kerst 79+

ter bemoediging

Een feestje

Met kerst verzorgen we voor de 79-plussers onder ons een gezellige middag bij ‘t Hoogspel in Ambt-Delden.

Paasattenties

een schoof met tulpen

Een Paasgroet

De boodschap die we betreffende mensen willen geven is dat we hen niet vergeten zijn. Een bezoekje, een gesprekje om even te laten weten. We vergeten u niet.

Twenteweek

een weekje ontspannen voor 75+

Nieuw Hydepark

Jaarlijks gaat er een aantal gemeenteleden een week naar Doorn voor een verblijf in het F.D. Roosevelthuis. Het huis heeft een nieuwe naam gekregen: New-Hydepark.

De ervaringen van de gemeenteleden zijn doorgaans zeer goed. Thema’s zijn gelardeerd met ontspanning, ontmoeting, aandacht, rust en spel.

Schuldhulpverlening

lokaal

Samen is er meer mogelijk dan alleen

Soms is financiële bijstand even nodig. De diaconie kan u daarbij helpen. Neem gerust contact op met een diaken en die zal u discreet de weg wijzen. 

Aan de Secretaris van het College van Diakenen

 

Secretaris van het College van Diakenen
Secretaris van het College van Diakenen
Tineke Lantink
Tineke Lantinkvoorzitter
Judith van der Meer
Judith van der Meersecretaris
Jan Gertenbach
Jan Gertenbachpenningmeester

Wie kunt U aanspreken?

Tineke Lantink

 • voorzitter

 • diaken

 
Judith van der Meer

 • secretaris

 • diaken

 
Jan Gertenbach

 • penningmeester

 • lid

 
Mineke Boerman

 • diaken

 
Maarten Bruynes

 • vice-voorzitter kerkenraad

 • diaken

 
vacature

 • diaken

Mineke Boerman
Mineke Boermandiaken
Maarten Bruynes
Maarten Bruynesdiaken
vacature
vacature