Ons team bestaat uit gewone mensen

Zichtbaar zijn de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters maar er is daarnaast nog een grote groep van andere vrijwilligers die zich inzetten voor de geloofsgemeenschap en voor onze naasten dichtbij en veraf. Laten we beginnen bij de meest zichtbaren, de ouderlingen en de diakenen.

Ouderlingen

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot

 • de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
 • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
 • de herderlijke zorg en het
 • opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
 • en zij die daartoe zijn aangewezen bovendien tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.
Activiteiten ouderlingen

Diakenen

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en
 • het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven,
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.
Activiteiten Diaconie

Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Dit doen zij door de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11. Het gaat dan o.a. om:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
 • het beheren van de financiën van de gemeente en het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente.
Activiteiten Kerkrentmeesters
Vereer ons eens met een bezoekje.