Ons team bestaat uit een groot aantal teams

Direct zichtbaar zijn de ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters, maar er is daarnaast nog een veel grotere groep van andere vrijwilligers.
Die vrijwilligers zetten zich in voor de geloofsgemeenschap, en voor onze naasten dichtbij en veraf.
Laten we beginnen bij de meest zichtbaren, de ouderlingen en de diakenen.

Ouderlingen

De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot

 • de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
 • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
 • de herderlijke zorg en het
 • opzicht en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping
 • en zij die daartoe zijn aangewezen bovendien tot de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.

Diakenen

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en
 • het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven,
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld,
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Dit doen zij door de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11. Het gaat dan o.a. om:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
 • het beheren van de financiën van de gemeente en het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
 • het beheren van de archieven van de gemeente.

Een greep uit onze teams c.q. werkgroepen

alfabetisch gerangschikte met daarbij de aan te spreken persoon

Petra van den Hoek
Petra van den HoekAlpha
Herman Langerak
Herman LangerakBeeldRegistratie
Mirjam de Groot-WitvoetBloemengroet & Liturgische Schikkingen
Frits de Groot
Frits de GrootGeluid
Janny Hardeman
Janny HardemanInloopochtend
Rinske Gerritsjans
Rinske GerritsjansJeugdkerk
Rosalind Gertenbach
Rosalind GertenbachKerkApp
n.n.Koffiedienst
Mariska van der Sluijs
Mariska van der SluijsKindernevendienst
Charlotte Oude-Luttighuis
Charlotte Oude-LuttighuisKinderoppas
Henk van der Spek
Henk van der SpekKerkenNieuwsDelden
Wiarda Heerze
Wiarda HeerzeKosters
Marianne Nijman
Marianne NijmanLectoren
Maarten Bruynes
Maarten BruynesMiddengroep
Matthijs ten Thije
Matthijs ten ThijeOrganisten
Jo ten Broeke
Jo ten BroekeOuderenbezoek
Jan Bouke Zijlstra
Jan Bouke ZijlstraToekomst Oude Blasius
Oebele Dijkstra
Oebele DijkstraVertrouwenspersoon
Voor situaties van grensoverschrijdend gedrag dus puur daar waar het gevoel van respect of waardigheid in het geding is.
Maarten Bruynes
Maarten BruynesWebsite
Marjolein ter Weele
Marjolein ter WeeleWijkxontactpersonen
Maaike Sligt
Maaike SligtZanggroep