Wie we zijn

Verbinden in verscheidenheid is de titel van ons Beleidsplan

We hebben ons de volgende doelen gesteld:

  • betrokken te zijn bij en gericht te zijn op ontwikkelingen in de wereld om ons heen; 
    We zijn van mening dat gemeente-zijn niet alleen voor de eigen gemeente geldt.
    Gemeente-zijn betekent ook een taak en verantwoordelijkheid in de wereld op ons nemen.
  • concreet en laten zien dat de kerk een plaats heeft in deze maatschappij;
  • een open en uitnodigende houding hebben;
  • het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan.

De ongeveer 1600 gemeenteleden wonen verspreid over Stad en Ambt Delden, waaronder de (RK) kerkdorpen Bentelo en Hengevelde, en de buurtschappen Azelo, Deldeneresch, Deldenerbroek, Wiene en Zeldam, en in de gemeente Hengelo de buurtschappen Oele, Beckum en een stukje Woolde.

De Protestantse Gemeente beslaat een oppervlak van ongeveer 400 km². Delden kende tot nog niet zo lang geleden een “Oudste predikantsplaats” (sedert 1602) en een “Jongste predikantsplaats” (sedert 1760). Op basis van de huidige omvang van de gemeente is er 1 predikantsplaats.

Wat We Geloven

In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Onze leidinggevenden

Dick Juijn
Dick Juijnpredikant

Telefoon:

Kerkplein 1, 7491BM Delden

Herman Loohuis
Herman Loohuisvz. kerkenraad
Marjolein Ter Weele
Marjolein Ter Weelevz. ouderlingenraad
Erik Versteege
Erik Versteegevz. college van kerkrentmeesters
Maarten Bruynes
Maarten Bruynesvz. college van diakenen

1 Korintiërs 13:13  νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ τρία ταῦτα μείζων δὲ τούτων ἀγάπη

Geloof

πίστις
overtuigd zijn van iets, vertrouwen hebben in ..

Hoop

ἐλπίς
vreugdevolle verwachting, zekere verwachting (confidere-vertrouwen hebben in de toekomst of iemand)

Liefde

ἀγάπη
genegenheid, goede wil, (broederlijke) liefde, blij zijn met iemand