Wie we zijn

Verbinden in verscheidenheid. (Beleidsplan)

We stellen ons tot doel om als gemeente betrokken te zijn bij en gericht te zijn op ontwikkelingen in de wereld om ons heen. We zijn van mening dat gemeente-zijn niet alleen voor onze eigen gemeente geld. Gemeente-zijn betekent ook een taak en verantwoordelijkheid in de wereld op ons nemen.

De Protestantse Gemeente Delden maakt dit concreet en laat daarmee zien dat de kerk een plaats heeft in deze maatschappij. De gemeente stelt zich daarbij open en uitnodigend op.

De ongeveer 1600 gemeenteleden wonen verspreid over Stad en Ambt Delden, waaronder de (RK) kerkdorpen Bentelo en Hengevelde, en de buurtschappen Azelo, Deldeneresch, Deldenerbroek, Wiene en Zeldam, en in de gemeente Hengelo de buurtschappen Oele, Beckum en een stukje Woolde.

De Protestantse Gemeente beslaat een oppervlak van ongeveer 400 km². Delden kende tot nog niet zo lang geleden een “Oudste predikantsplaats” (sedert 1602) en een “Jongste predikantsplaats” (sedert 1760). Op basis van de huidige omvang van de gemeente is er 1 predikantsplaats.

Wat We Geloven

In haar vieren, haar spreken en haar handelen belijdt de Protestantse Kerk in elke tijd en in elke situatie opnieuw dat Jezus Christus Heer en Verlosser van de wereld is. Zo roept ze op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.

Onze leidinggevenden

DICK JUIJN
DICK JUIJNpredikant

Telefoon:

Kerkplein 1, 7491BM Delden

ARIE MULDER
ARIE MULDERvz. kerkenraad
Herman Langerak
Herman Langerakvz. college van kerkrentmeesters
Tineke Lantink
Tineke Lantinkvz. college van diakenen
Hier meer over de Ouderlingen
Hier meer over Kerkrentmeesters
Hier meer over de Diakenen

1 Korintiërs 13:13  νυνὶ δὲ μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ τρία ταῦτα μείζων δὲ τούτων ἀγάπη

Geloof

πίστις
overtuigd zijn van iets, vertrouwen hebben in ..

Hoop

ἐλπίς
vreugdevolle verwachting, zekere verwachting (confidere-vertrouwen hebben in de toekomst of iemand)

Liefde

ἀγάπη
genegenheid, goede wil, (broederlijke) liefde, blij zijn met iemand

Doe mee

De Protestantse Gemeente Delden maakt deel uit van de Protestantse Kerken in  Nederland.
Wij zijn mensen voor wie geloven een relevante zaak is.

Wij willen een impact hebben in de wereld om ons heen, dichtbij en veraf.

Zie ik sta aan de deur en ik klop. En wie mijn stem hoort en open doet, Ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met mij.

CONTACT OPNEMEN

Being a Christian is more than just an instantaneous conversion – it is a daily process whereby you grow to be more and more like Christ.

Billy Graham

Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.

Martin Luther King, Jr.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.

C. S. Lewis