Mededeling namens de Diaconie

Weeshuis Dharmapuri

Naar aanleiding van een gesprekje in de kerk over deze collecte het volgende.

Hoe werkt het Weeshuis in Dharmapuri?

Om u een inzicht te geven, zoals wij in het Nederland het gezin kennen zo kent India geen gezin. Men kan beter spreken van een familie en wel zoals in de tijd van Jezus. In het Engels kennen we daar een mooie term voor: de ‘extended family‘. Het Engelse woord family betekent meer dan gezin het kan ook gebruikt worden voor familie. De ‘extended family‘ is echter nog groter daar horen ook eventuele knechten en dienstmeisjes bij.

In India wordt meer gedacht in de ‘extended family‘ en een wees ben je als er niemand in de ‘extended family‘ is die zorg voor jou draagt. Vaak is het ook moeilijk om te achterhalen wie de moeder is omdat baby’s gewoon ergens worden achtergelaten. Of wees-peuters die in opdracht van een soort ‘uitbuiter’ de kinderen laat ‘bedelen‘ om er zelf rijker van te worden. Zodra weeskinderen nog ouder worden belanden ze vaak of in de prostitutie of in de criminaliteit.

Het weeshuis in Dharmapuri is zo opgezet dat de wezen indien maar enigszins mogelijk tijd doorbrengen met leden van de ‘extended family.’ Soms betekent dat een dienstmeisje een niet eigen kind onder haar hoede neemt en van haar schamele loon zo’n wees zo goed mogelijk onderhoud.

De overheid bemoeit zich niet met deze kinderen en een leerplicht is er al helemaal niet. Het weeshuis in Dharmapuri doet dit echter wel.

Een ander soort ‘wezen’ zijn de kinderen, die opgroeien in een van de vele lepra-kolonies, waarvan ouders ook geen geld hebben om kinderen naar school te laten gaan.. Zij mogen niet naar school omdat hun familieleden lepra hebben en dat is ‘zeer besmettelijk’ (niet dus). Zo’n kolonie bevindt zich ver buiten de stad en deze kinderen groeien kansloos op.

Het weeshuis in Dharmapuri geeft deze ‘wezen’ van maandag tot en met vrijdag onderdak, voedsel en kleding waardoor zij instaat zijn naar school te gaan en daarmee mogelijk een toekomst hebben.

Het weeshuis in Dharmapuri heeft daarnaast nog projecten lopen waar weduwen en wezen een stukje land kunnen gebruiken omdat hun geit, of kippen of landbouw producten te laten groeien opdat zij een middel van bestaan hebben.

En naast al deze zaken lopen er naar andere projecten om voor zoveel mogelijk weduwen en wezen een bron van inkomsten te geven.
Voor vragen daarover kunt u terecht bij Maarten Bruynes