Mededeling namens de Diaconie

Het College van Diakenen heeft haar Jaarplan 2021 ter inzage gelegd.

Bent u geïnteresseerd klik dan op de knop hieronder.

Video 40Dagen Project 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rechtsonder de afbeelding hierboven vindt u een knop die u een online video laat zien
van het 40Dagen Project dat wij als PG Delden steunen.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met een van de diakenen.

Stort uw bijdrage:
ten name van:     Diaconie Protestantse Gemeente Delden
IBAN:                     NL08 RABO 031 330 66 13
o.v.v.:                      2021-40dagen