Mededeling namens de Kerkenraad

Vertrouwenspersoon voor PG Delden

De Kerkenraad heeft in onze gemeente een vertrouwenspersoon mogen vinden, in de persoon van Oebele Dijkstra.

In een ‘veilige gemeente’ werken we met elkaar aan een sfeer waarbinnen ieder zich gerespecteerd weet. Waarin we zo met elkaar omgaan dat recht wordt gedaan aan ieders geestelijke en fysieke waardigheid en integriteit.

Een vertrouwenspersoon luistert in de eerste plaats zorgvuldig en aandachtig en onderzoekt dan wat er precies speelt en hoe hiermee te handelen.

Het gaat hier om situaties die grensoverschrijdend zijn, dus niet om een verschil van mening of kritiek op personen, maar puur daar waar het gevoel van respect of waardigheid in het geding is.

Het gesprek is natuurlijk vertrouwelijk. We zijn blij dat we de heer Dijkstra in deze functie hebben kunnen benoemen.