Behelpen in de huidige ‘keuken’ 

Het is nog even roeien met de riemen die ze hebben. Voor ruim 100 weduwen 40 leprozen en 40 wezen wordt er dagelijks in de huidige ‘keuken’ gekookt. En wekelijks krijgen de huis- en daklozen ook nog een portie eten. Maar er gloort licht aan de horizon, mede dank zij de gulle gaven van de leden van de PG Delden. 

Tijdens de 40 Dagen actie van de gemeente in 2016, en nog steeds via de rekening van de Stichting Wifi, komen er gelden binnen voor de bouw van een compleet nieuw weeshuis. Momenteel kunnen er alleen meisjes opgevangen worden maar straks ook zo’n 50 jongens. 

Zij krijgen een degelijke opleiding als zij dat willen, schone kleding, bewassing en te eten. Wij stonden afgelopen oktober verstelt wat Daniel en Joyce voor een werk verzet hebben.

Naar een professionele Indiaase keuken ……..

… waar dagelijks voor 200 en meer mensen gekookt gaat worden. En op hoogtij dagen pakt de kerk van Daniel en Joyce nog eens extra uit. Nu ziet het nog allemaal ‘betonnig’ uit, maar straks kent de keuken een heuse was-, snij- en kookplaats. Warm en koud drinkwater onttrokken door bronbemaling. Was- en spoelwater vanuit tanks met opgevangen regenwater.

En dat alles moet aan het einde van dit seizoen klaar zijn.

 

… en daar houdt het niet mee op

Er is een volledig nieuw gebouw in aanbouw zodat er aan alle Indiaas regelgeving tegemoet wordt gekomen en er 100 wezen een plek hebben om te wonen en te studeren. Dat laatste is een belangrijk aspect waaraan veel aandacht wordt gegeven. Bouwen aan de toekomst!

Ook aan de ruim 100 weduwen wordt aandacht gegeven. De Stichting Wifi is samen met Daniel en Joyce fondsen aan het werven om 3 hectare landbouwgrond te kopen.  Zodat de weduwen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en hun eigen voedsel kunnen gaan verbouwen.

Meer daarover op www.stichtingwifi.nl