Mededeling namens de Kerkenraad

Uit de kerkenraad van 23 augustus 2021

 

Toekomstig gebruik van de Oude Blasius

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over een monumentaal kerkgebouw met daarin een historisch en monumentaal orgel.
Kerk en orgel mogen getoond worden als een visitekaartje van onze gemeente. De kerkelijke gemeente is en blijft het hart van deze cultuurgoederen.
Naast het gebruik voor kerkelijke activiteiten worden gebouw en orgel met grote regelmaat voor concerten gebruikt. Tijdens de openstellingen in de zomermaanden maken ca. 3.000 bezoekers gebruik van de mogelijkheid dit monument van binnen te bezichtigen.

Besluit

De kerkenraad heeft besloten om een werkgroep in te stellen die als taak heeft om het gebruik van de Oude Blasius te intensiveren, zonder daarbij afbreuk te doen aan bestaande activiteiten.
Hierbij denken wij aan exposities en lezingen of andere vormen van kunstuitingen.

Dat intensievere gebruik is nodig omdat het aantal leden de afgelopen jaren sterk verminderd is en dat dit nadrukkelijk gevolgen heeft voor de inkomsten van de kerk. De vergrijzing laat zich voelen.

Het intensievere gebruik kan ook betekenen dat er aanpassingen in de kerk nodig zijn. Welke dat valt op dit moment nog niet aan te geven.
Voordat de werkgroep met adviezen komt wil de werkgroep de gemeenteleden een aantal vragen voorleggen over het gebruik van de kerk en wensen die er onder de gemeenteleden zijn. Dat zal waarschijnlijk in oktober/november gebeuren.
Ook de vaste gebruikers, zoals Delden Klassiek en de Cultuurvrienden van de Oude Blasius zal dat worden gevraagd.

Een zorgvuldig proces staat voorop en belangrijke beslissingen worden steeds in overleg genomen. Via Kerkennieuws en ander media wordt u daarover geïnformeerd.

De kerk heeft de afgelopen periode enkele legaten ontvangen, waarvan een geheel bedoeld is voor het kerkgebouw. De kosten van aanpassingen kunnen daaruit betaald worden.

De werkgroep bestaat uit ondermeer de heren Langerak, De Groot, Jekel en Zijlstra. Contactpersoon is Jan Bouke Zijlstra, janboukezijlstra@gmail.com

Keuken en toiletgroep

Al eerder is in de kerkenraad gesproken over het realiseren van toiletten in de kerk.
Inmiddels heeft de rijksdienst voor Cultureel erfgoed een positief advies uitgebracht over een kleine verbouwing.
Waar nu het keukenblok en de verwarmingsketels zitten worden toiletten gemaakt en de ruimte wordt vergroot zodat er ook een goede keuken gemaakt kan worden. De verwarmingsketels komen dan in een aparte ruimte.
Het wachten is nu op de defectieve goedkeuring door de gemeente Hof van Twente.
De kosten van deze aanpassingen kunnen betaald worden uit legaten die de kerk heeft ontvangen.