Nieuws van de diakenen

Huidige stand (18/04) van inkomsten ruim: € 2500 

Mikolo Ny Aina

In de armste wijk van de hoofdstad van Madagaskar (Antananarivo) zijn vrijwilligers al vier jaren bezig om meer dan 140 kansarme kinderen onderwijs te geven en een passend beroep aan te leren.

De uitdaging waar Mikolo Ny Aina (naam van de school)
Een gedwongen groter terrein aankopen vanwege een onverwachtse groei. 5000 m2 a € 50,=/m2 

Het grotere doel is met de kinderen bouwen aan een veiliger en beter Madagaskar door onderwijs te geven aan (voor de criminaliteit rijpe armste) kinderen vanuit Bijbelse waarden en normen. 

Er is een meerjarenplan opgesteld om deze school voor bijzonder onderwijs mogelijk te maken. De stichting Project Madagaskar in Nederland maakt zich hier sterk voor en heeft al meerdere kerken in Overijssel en internationale organisaties achter dit plan gekregen.

Met uw bijdrage kunnen deze vrijwilligers
honderden kinderen een toekomst bieden.

Donaties zijn over te maken via of met gebruikmaking van de QR-code: 
IBAN: NL08RABO0313306613
t.n.v.   Diaconie PG Delden
o.v.v.  “Mikolo Ny Aina”

Als diaconie van uw gemeente bevelen wij dit project van harte bij u aan.   

Meer over het project: Project Plan Mikolo Ny Aina – samenvatting