Wijziging Collectes Diaconie

Wijzigingen in collectes! Toegevoegd is een Halfjaarlijkse Inzameling en de aandacht voor het 40-Dagen Project.