Mededeling namens het College van Kerkrentmeesters

Schoon Schip

De oproep om te helpen de kerk weer schoon te krijgen is door gemeenteleden beantwoord en we hebben in drie dagen tijd de kerk weer schoon kunnen krijgen. De steigers zijn weg en de plafond schilderingen zijn weer nestjes gerestaureerd.

Allen die hebben mee geholpen zeggen wij hartelijk dank!