Raad van Kerken Delden

Thema voor 2020-2021:

“Wat zoekt de Pelgrim 2.0”