Mededeling namens de Diaconie

Projectzondag
Eerste zondag van de maand

Uitleg Projectzondagen en Uw betrokkenheid

Sinds 2020 heeft de diaconie zogenaamde Projectzondagen ingevoerd. Dit om de collectes van de diaconie

  1. dichter bij de gemeenteleden te brengen;

  2. concrete doelen te hebben;

  3. betrokkenheid van de gemeente bij de collectes en projecten te vergroten.

Zo heeft u bijvoorbeeld het afgelopen jaar regelmatig de voedselbank langs zien komen. 

Dit jaar zullen de collectes voor de Projectzondagen op de eerste zondag van de maand worden gehouden.

  • In januari collecteerden wij voor Ekiko:
    Als je Ekiko helpt, maak je een enorm verschil in het leven van een pleegkind: je geeft het iets van zichzelf. Een houvast. En daar is verrassend weinig voor nodig.  Meer informatie: https://www.ekiko.nl/

  • In februari zullen wij collecteren voor Madagaskar: 
    Deze keer collecteren we voor de reparatie van de auto van Setra en Mirana in Madagaskar die na een ongeluk weer hersteld moet worden. Meer informatie: https://www.pgdelden.nl/projectmadagaskar/

  • In mei uw voorstel? (in maart en april loopt het 40-Dagen Project waarover later meer)

Uitnodiging
Voor de maanden na februari hebben wij nog geen collectedoelen vastgesteld. We nodigen u daarom graag uit om bij ons diakenen voorstellen in te dienen voor de Projectzondagen. Graag zien wij dan een korte omschrijving van het collecte doel en hoe dit aan de betrokkenheid van de gemeente kan bijdragen.