Eerste Pinksterdag – kort verslag

“Het mooie van dit feest: je hebt kerstkalkoenen en Paashazen,
maar Pinkstermensen.

Ds.Dick Juijn

De laatste woorden van de preek op de Pinkstermorgen in de tuin van de Oude
Blasius.

Een alternatieve oecumenische viering met de Raad van Kerken Delden mocht zich verheugen met een grote opkomst van zowel jong als oud. Samen vierden zij het Pinksterfeest in de gemeenschap met alle christenen.

De bezoekers mochten genieten van een prachtig liturgisch bloemstuk van Mirjam Witvoet, voorstellende: de aarde met al haar verschillende mensen en vele vlammen.

Die vlammetjes werden aan het eind door de kinderen uitgedeeld aan iedereen, zodat de vlam van Pinksteren thuis ook mag ‘branden’.

Tenslotte werd er nog even stil gestaan bij het twaalf en halfjaar voorzitterschap van Ria Budde, die helaas ziek was.

Het werd zo een prachtig Pinksterfeest.

Dank aan alle medewerkers!

Foto impressie