Mededeling namens de Diaconie

Projectengroep Deldense Kerken

De diaconie heeft de Projectengroep Deldense Kerken (PDK) in de gelegenheid gesteld om op de tweede zondag van januari en februari via de kerk giften in te zamelen. De goede relatie tussen diaconie en PDK zorgt al jaren voor een vruchtbare wederzijdse samenwerking. Zo heeft de verschillende keren bijdragen geleverd aan projecten van de kerk. Deze keer wil de diaconie wat terugdoen. In 2020 heeft de PDK alleen geld kunnen genereren uit de oud papier actie, kerststukken en graftakken verkoop tijdens afgelopen adventsperiode. Alle andere activiteiten hebben vanwege de corona-crisis niet kunnen plaatsvinden, en dit merkt de PDK behoorlijk. De financiële reserves krimpen ook bij hen.

Al het geld dat u deze zondagen doneert op het rekeningnummer van de Diaconie:

Diaconie Protestantse Gemeente Delden
onder vermelding van: 20200110-01 of 20200214-01
op IBAN: NL08 RABO 031 330 66 13

komt ten goede aan de projecten van de PDK. Daarnaast kunt u ook rechtstreeks geld overmaken op het bankrekeningnummer van de PDK. Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik maakt! Alvast heel hartelijk dank namens de ontvangers van PDK steun!

Waar gaat het geld heen?

 • Onderwijsproject van de Twentse stichting Furaha in Kenia
  De PDK heeft zich meerdere jaren aan hen verbonden 
 • Stichting Kleine Kracht uit Hengelo geholpen
  Via deze stichting zijn er in een zigeunerdorp in Moldavië een toiletgebouw gerealiseerd.
  Ook is bijgedragen geleverd aan een voedselactie ten behoeve van de mensen in het door bosbranden extra getroffen oorlogsgebied, goed voor 3000 kilo aardappelen.
 • Stichting Humanitaire Hulp Syrië
  Via hen is een bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg in Aleppo, waar zich momenteel een humanitaire ramp voltrekt.
 • De Deldense stichting Ekiko
  Voor kinderen die acuut uit huis geplaatst moeten worden vanwege crisissituaties is geld gegeven om koffers met inhoud klaar te maken zodat de kinderen iets voor zichzelf hebben.

Koop een uniek stukje “Oude Blasius”

Graag willen we u er op attenderen dat de PDK de hand heeft te weten leggen op een aantal dakpannen/leien van de Oude Blasius die vrij zijn gekomen bij de laatste restauratie in de jaren 1968 tot 1970. Het leek de PDK een mooi idee om deze leien te gebruiken voor het maken van een tastbaar gevoel van binding met de kerk waaraan men op welke manier dan ook herinneringen koestert. Daarom hebben we, als prototype, een afbeelding van de zo karakteristieke toren op één lei laten graveren via lasertechniek. In onze ogen is er op deze manier een uniek gedenkplaatje ontstaan dat we graag aan belangstellenden aanbieden voor de prijs van € 17,50. Op zich niet een spotkoopje, maar gezien de prijs van de laser-gravure en de steun die daarin is opgesloten voor onze projecten, is de prijs zeker acceptabel te noemen. Als u een uniek stukje Oude Blasius wilt aanschaffen, houdt u dan het komende kerkennieuws goed in de gaten hoe deze gravure er uit ziet en hoe u er eentje kunt bemachtigen. Weet wel dat het aantal beperkt is, dus op is op!