Mededeling namens de Kerkenraad

Hoe gaan we verder…

… en geduld zullen we nog even moeten hebben voordat we elkaar weer in de kerk ontmoeten. Ondanks de ‘versoepeling’ kan het nog niet. Sowieso geen openbare kerkdiensten tot 1 juli. We volgen hiermee de landelijke richtlijnen van de PKN. Vandaar dat we in de maand juni op eenzelfde manieren de diensten invullen als de afgelopen maanden. Iedere zondag om 10:00 uur de kerkdienst en op woensdagavond 18:45 uur een korte meditatie. Voor de komende weken zijn de diensten als vogt: 

Op zondag 31 mei proberen we het Pinksterfeest een feestelijk tintje te geven. De trompettist, Douwe de Vries, zal samen met Matthijs aan het orgel en de zanggroep getuigen van Geestkracht.

Ook op de zondagen 7, 14, 21 en 28 juni zal de zanggroep meewerken aan de diensten. We zijn blij dat de negen gemeenteleden zich bereid hebben verklaard om in deze weken de liederen voor te zingen. Het maakt de kerkdiensten in een lege kerk levendiger.

Op zondag 21 juni zal ds. Dick Juijn zich (voor het eerst in deze Corona-tijd) laten vervangen door ds. Annerie Snier, die deze zondag toch aanwezig is door haar deelname aan de zanggroep.

En dan na 1 juli?

Binnen het moderamen is gesproken over de mogelijkheden vanaf het moment dat er maximaal honderd mensen in de kerk kunnen worden toegelaten. De kerkrentmeesters hebben samen met de koster Gerrie Tuitert gekeken naar de anderhalve meter. Als de maatregelen niet veranderen zal deze situatie op 1 juli ingaan. In de Oude of Grote Blasius kunnen dan vijfenzeventig mensen worden toegelaten. Dat is ongeveer de helft van het gemiddelde aantal kerkgangers voor de Corona-tijd. We voelen niet zoveel voor reserveringen, daarom is ons voorstel om:

  • op de eerste en derde zondag van de maand de mensen met een oneven huisnummer (laatste cijfer)  uit te nodigen naar de kerk te komen, en
  • op de tweede en vierde zondag van de maand de mensen met een even huisnummer (laatste cijfer).

Toren geopend, Kerk gesloten

Omdat in de maanden juni,  juli en augustus de gewelfschilderingen worden gerestaureerd is de kerk verder gesloten, maar blijft de toren geopend tussen 10:00 en 17:00 urm een kaarsje op te steken of voor een bijdrage in de manden van de Voedselbank.

Dinsdagmorgen Inloop en Driekoningenkapel

De inloop op dinsdagmorgen zal niet voor 1 september weer worden opgestart, en ook de diensten in de Driekoningenkapel vervallen tot 1 september en mogelijk zelfs tot 1 januari 2021. 

Huisbezoeken

Ook huisbezoek door predikant, ouderling en contactpersonen wordt de komende maand afgeraden.

Het zijn allemaal geen leuke mededelingen, maar ook wij willen er alles aan doen om het Coronavirus te bestrijden en daarom volgen wij de landelijke regels.

De Kerkenraad (ds. Dick Juijn)