Mikolo Ny Aina

In de armste wijk van de hoofdstad van Madagaskar (Antananarivo) zijn vrijwilligers al vier jaren bezig om meer dan 140 kansarme kinderen onderwijs te geven en een passend beroep aan te leren.

De overheid heeft alle benodigde vergunningen verleend maar, door de enorme groei van het aantal leerlingen moet de school van overheidswege verhuizen naar een groter terrein.
Financiële middelen biedt de overheid hier niet voor. De vrijwilligers staan voor de enorme uitdaging om een terrein van minimaal 5000 m2 – eis van de overheid – aan te kopen.

Er is een meerjarenplan opgesteld om deze school voor bijzonder onderwijs mogelijk te maken. De stichting Project Madagaskar in Nederland maakt zich hier sterk voor en heeft al meerdere kerken in Overijssel en internationale organisaties achter dit plan gekregen.

Met uw bijdrage kunnen deze vrijwilligers
honderden kinderen een toekomst bieden.

Donaties zijn over te maken via of met gebruikmaking van de QR-code: 
IBAN: NL08RABO0313306613
t.n.v.   Diaconie PG Delden
o.v.v.  “Mikolo Ny Aina”

Als diaconie van uw gemeente bevelen wij dit project van harte bij u aan.   

Meer over het project: Project Plan Mikolo Ny Aina – samenvatting