OECUMENISCHE KERSTSAMENZANG

Zondagavond 22 december om 19.30 uur

Ook dit jaar hopen we weer  op te weg te gaan naar het Licht, naar het kind in de kribbe dat ons dit Licht wil brengen. Samen willen we in deze donkere dagen toch hoopvol op weg gaan om te proberen ons weer dichter bij elkaar te brengen. Proberen iets meer naar elkaar om te zien. Naar diegene die alleen deze weg moeten lopen of door ziekte worden geplaagd.

We zijn verheugd dat Amicitia ons dit jaar met hun muziekinstrumenten willen begeleiden. De oude Blasius zal versierd zijn in de kerstsfeer en de Midwinterhoorn blazers zullen ons naar de kerk toe roepen.  Een bijzonder kerstverhaal zal worden verteld. Samen willen we deze voorbereiding op het kerstfeest vieren door te zingen en te bidden. Leden van de Raad van Kerken zullen hierin voorgaan.

De dienst van de kerstsamenzang begint om 19.30 uur in de Oude Blasius aan het Kerkplein 3.

U allen bent hiervoor uitgenodigd. Wel of niet kerkgebonden.

Ria Mudde, voorzitter Raad v kerken