Herstart Avondgebed

Na een lange periode van anderhalf jaar start het avondgebed elke eerste donderdag van de maand. 

Komende donderdagavond 7 oktober 19:00 uur start het Oecumenisch Avondgebed.

Het avondgebed dat begonnen is in de golfoorlog in januari 1991. Toen waren we bang dat ook wij als Nederland in oorlog zouden geraken. Pastoor Huisman en dominee de Vries en ds. Wiersma van de  Blasiuskerken startten toen met bidden. Bidden voor VREDE. Jarenlang is dit bidden op donderdagavond doorgegaan tot de corona epidemie kwam.

Komende donderdagavond 7 oktober zal het avondgebed weer plaatsvinden in de Oude Blasiuskerk en zal ds. Dick Juijn hierin voorgaan. Herman Rupert zal de zang begeleiden op de vleugel in de kerk.
We bidden en zingen samen een half uurtje en wel van 19.00 tot 19.30 uur
Daarna bent u welkom voor een kop koffie in de Voorhof.

Iedereen…echt iedereen is hiervoor uitgenodigd en welkom.

Ria Mudde 

(voorz. Raad van Kerken)