Mededeling namens de Kerkenraad

Nieuwe Richtlijnen Kerkdiensten

Sinds 05 oktober heeft de landelijke politiek samen met de PKN besloten dat het dringende advies is om maximaal 30 personen, (exclusief de mensen van de organisatie, zoals predikant, koster, etc ) tot de kerkdienst toe te laten. In de kerkenraadsvergadering van 5 oktober hebben we daarom besloten, dat wij weer terug gaan naar het oude systeem. Dit betekent dat op de even weeknummers de gemeenteleden met een even huisnummer zijn uitgenodigd en op de oneven weeknummers komen de gemeenteleden met een oneven huisnummer. Komende zondag is het week 41 dus alle oneven huisnummers zijn hierbij uitgenodigd. Houd er wel rekening mee dat er een kleine kans is dat er teveel mensen zijn.  

De ervaring heeft geleerd, dat dit systeem voor onze kerk kan werken.