Mededeling namens de Kerkenraad

Nieuwe ambtsdager

 

Wij hebben mevrouw A. Lantink bereid gevonden om wijkcontactpersoon te worden!

Eventuele bezwaren met opgaaf van reden kunt u, vóór 30 augustus 2019, schriftelijk indienen bij de scriba.

Namens de kerkenraad,

Bart Methorst, scriba