De ongelovige Thomas
Op zondag 23 april is er een nagesprek van de kerkdienst. In ons beleidsplan ‘Verbinden in verscheidenheid’ gaat het o.a. om ontmoeting met elkaar en geloofsgesprek. Daarom beginnen we dit jaar elke vergadering met een zogenaamde ‘interactieve opening ‘, waarin we met elkaar in gesprek raken.

Ook een nagesprek van een kerkdienst werd in dit kader genoemd. In de vacaturetijd is het lastig daar ruimte voor te vinden, maar incidenteel kan dat wel. Gastpredikanten willen we hier niet voor vragen. Op 23 april ga ik voor en daarom is 23 april uitgekozen, Beloken Pasen, de eerste zondag na Pasen. De schriftlezing gaat over de ongelovige Thomas ( Johannes 20:19-31).
Na de koffie, zo’n twintig minuten na de dienst, wordt u uitgenodigd in de kring in het koor van de kerk. We praten dan met elkaar door over de vraag: ‘Wat is volgens jou de (goede) boodschap van deze dienst?’
U bent allemaal van harte welkom, jong en oud, rijp en groen, gelovig of twijfelaar, stamgast of voorbijganger.
Ds Kees Bergström