Mededeling

Tijdens werkzaamheden in de kerk zijn zaterdag 15 juli 2023 menselijke resten aangetroffen.

De vondst werd gedaan tijdens het trekken van kabels door de kerk. Dat onze kerk en ook onze kerktuin vroeger een begraafplaats is geweest, merk je dan ook weer. Ook nu weer zijn menselijke resten gevonden. In de tuin van de pastorie worden deze resten met respect herbegraven.

Vanaf oktober hopen we, via verrijdbare schermen, de zondagse diensten te projecteren. Een papieren orde van dienst en een liedboek is niet meer nodig. Het geeft ook de mogelijkheid om meer liederen te kiezen van buiten het liedboek, en liederen te laten horen en meezingen. Denk bijv. aan de geweldige jeugddienst op 4 juni.
Onze gemeente verandert, er vallen mensen weg, er komen nieuwe mensen bij, en die laatste groep is wat jonger en ook wat evangelischer ingesteld, ook hen willen we in onze pluriforme gemeente tegemoet komen. Maar voor het zover is, moeten er nog heel wat kabels getrokken worden. Daar is zaterdag 15 juli een begin mee gemaakt door een paar diehards van onze kerk.