Thomas de twijfelaar

Wonderverhalen

Wonderen

Ik vertel graag wonderverhalen.
Dit ook omdat je in de christelijke traditie prachtige wonderverhalen tegenkomt.
Neem het verhaal van Macarius, die leefde in de 4de eeuw en in een hut, ergens in de woestijn van Syrië.
Op een gegeven moment ging de deur open van die hut, en er kwam een hyena binnen.
Een moederhyena. Met een welpje in haar bek.
Heel voorzichtig legde ze het welpje neer aan de voeten van Macarius.
Die pakte het welpje op en zag dat het blind was.
Macarius herinnerde zich het verhaal van Jezus die met speeksel een blinde genas.
Hij spuugde in de ogen van het welpje, en het wonder geschiedde.
Het beestje kon zien.
Hij legde het weer neer bij de moeder, die zoogde het, en dankbaar keek ze om en ging weer weg.
Een mooi wonderverhaal. Maar er zijn er veel meer.

Denk aan Pater Damiaan.
Een Vlaamse boerenzoon, die priester werd en uiteindelijk naar Hawaï ging, waar hij ging werken, in de 19e eeuw, bij een leprakolonie. Daar deed hij van alles.
Hij was er dokter, hij was er doodgraver, hij was er verzorger.
Maar lepra was een hele besmettelijke ziekte en uiteindelijk kreeg hij die ziekte ook.
Nu zult u denken… wonderverhalen… hij zal wel op een wonderbaarlijke wijze genezen zijn.
Maar nee.
Hij stierf op 49-jarige leeftijd.
En toch is dit een wonderverhaal.
Al is het maar om de zorg die Pater Damiaan had voor de mensen die ongeneeslijk ziek waren.
En we denken nu ook speciaal aan de mensen in de zorg, de mensen die de patiënten met Corona moe(s)ten verzorgen, voor wie dat toch doen/deden, met gevaar voor eigen gezondheid.
En wat ook een wonder is, dat is het vertrouwen waarmee Pater Damiaan dit aandurfde.
Omdat hij geloofde dat God met hem mee zou gaan wat er ook zou gebeuren.

Geloof is geen medicijn tegen ziekte.
Geloof is wel een medicijn om te kunnen vertrouwen.
We hebben allemaal weleens gezien, dat mensen naar het ziekenhuis gingen of door ziekte heen moesten met dat onzichtbare medicijn van het geloof.
Dat hen rust gaf en kracht.
En ik denk… wat is het ontzettend nuttig om in sommige periodes van je leven over dat medicijn te beschikken.

ds. Dick Juijn