Thomas de twijfelaar

Simon de tovenaar

SIMON de TOVENAAR

Afgelopen zondag en maandag hebben we Pinksteren gevierd.
En na Pinksteren gingen de leerlingen de wereld in om het evangelie te verkondigen.
Dat kunnen we lezen in het boek Handelingen.
Maar in de 2de eeuw ontstond er een vervolg op het boek Handelingen.
Dit heet het Apocriefe boek Handelingen.
Het is niet in de Bijbel opgenomen maar kent mooie verhalen en legendes van de apostelen.

Zo is er het verhaal van Petrus die op 1 van zijn tochten in Rome aankwam.
Daar was toen ene Simon de Tovenaar actief.
Hij deed geweldige wonderen, kon ook vliegen.
Maar hij deed het alleen om zelf er rijker van te worden.

Petrus kwam de stad binnen en zag daar een hond liggen die al jaren aan de ketting lag. Een enorme hond.
Petrus kreeg medelijden en maakte de hond los, waarop deze opstond en tegen Petrus zei:
‘Dienaar van de ware onuitsprekelijke God, wat kan ik voor u doen?’
Petrus vroeg hem naar Simon de Tovenaar te gaan.
De hond had geen enkele moeite om hem te vinden, want de woorden van Simon de Tovenaar die verbreidden zoveel stank dat de hond hem meteen rook.
Hij ging naar Simon de Tovenaar toe, richtte zich in zijn volle lengte op, legde zijn poten op de schouders van Simon de Tovenaar die met grote ogen naar hem keek, vol angst, en zei tegen Simon de Tovenaar: ‘Petrus komt eraan om jou te ontmaskeren, jij met je onwaarheid’.

Simon de Tovenaar wilde antwoorden, maar kon het niet, want hij was van schrik alle woorden kwijt, waarmee hij de mensen had willen misleiden.

ds. Dick Juijn