Thomas de twijfelaar

Thomas de twijfelaar

Tomas de twijfelaar

Een catechisant had grote vragen over God. Bestond God nou of bestond God niet?

Op een dag fietste zij van school naar huis en vroeg aan God: Heer, geef me een teken dat U bestaat!!!!????
En op datzelfde moment klonk er een enorme klap.
Was dat het teken? Of was het gewoon toeval? Een zwaar vliegtuig dat door de geluidsbarrière heenging?

Dan kun je zeggen: dat meisje was een twijfelaar!
Maar ook kun je zeggen: zij zocht intens de waarheid.
En dat geldt ook voor de apostel Tomas.
Hij staat bekend als de twijfelaar, de ongelovige Tomas, want hij kon eerst niet geloven dat Jezus was opgestaan uit het graf.
Maar uiteindelijk kwam hij wel tot geloof.

Al in de vroege geschiedenis van de Kerk werd er best positief naar Tomas gekeken.
Zo is er een evangelie naar hem genoemd.
Volgens de verhalen is hij naar India gegaan en hij moet zelfs helemaal terechtgekomen zijn op Sumatra (Indonesië).
En toen ergens in de 15e of 16e eeuw Portugese ontdekkingsreizigers in India kwamen, waren ze zeer verbaasd daar een christelijke gemeenschap aan te treffen. En zij verklaarden dat hun bestaat terugging tot Tomas.

Tomas de twijfelaar. Maar soms heb je ook twijfel nodig om tot geloof te kunnen komen.
De vraag kan ons dichterbij de waarheid brengen, dan allerlei antwoorden.

Iemand bad eens: Heere God, ik zou U zo graag tegenkomen, en als ik U op de berg zou tegenkomen dan zou ik Uw Mozes zijn; en als ik U zou tegenkomen op het water dan zou ik Uw Petrus zijn; en als ik U zou tegenkomen gewoon op de Weg dan zou ik Uw Paulus zijn. Maar ik kom U vrijwel nooit tegen en ik ben meestal Uw Tomas.
Daarop klonk er een stem uit de hemel, die zei: maar je moet eerst een goede Tomas zijn om een goede Mozes of Petrus of Paulus te worden.

ds. Dick Juijn