Mededeling namens de Diaconie

Initiatief Logeerhuis ‘de Kosterij’ beëindigd

Logeerhuis de KosterijMet ingang van 01 augustus 2023 is het initiatief van de stichting Logeerhuis ‘de Kosterij’ beëindigd. Na bijna een jaar zag het bestuur van de stichting geen progressie in het verhuur van het pand ‘de Kosterij’ aan mantelzorgers. Er waren teveel problemen bij de mantelzorgers zelf om, ondanks nationale regelgeving,  een geschikte oplossing te vinden voor degene aan wie zij mantelzorg verlenen. Het initiatief werd landelijk wel zeer gewaardeerd maar dat had niet tot resultaat dat er huurders kwamen.

In samenspraak met het College van Diakenen is in juni besloten om het mooie initiatief te beëindigen.ds. Dick Juijn

De woning zal nu als pastorie gebruikt gaan worden door onze predikant ds. Dick Juin

De bestemming voor de huidige pastorie zal in de eerstvolgende Kerkenraadsvergadering aan de orde komen.