In de schikking voor deze Pinksterdagen zien we de wereldbol.

Het vuur van de Heilige Geest en de boodschap van de apostelen waait uit de bol naar alle landen van de wereld.

De rode bloemen verbeelden het vuur van de Geest

De kring met mensen laat zien dat die boodschap voor iedereen bestemd is die het maar horen wil.

 

NB Na afloop van de dienst worden de bloemen door kerkgangers naar zieken gebracht. Er staat onder de toren een collectebus (gieter) voor de bloemen.