Het beste nieuws

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken?
Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen na. Elke week horen we het laatste nieuws uit de krant ‘De Adventsbode’.
Zo leven we toe naar het beste nieuws voor de hele wereld: de geboorte van Jezus.

Zondag 29 november: Zie je al wat?

Er is een nieuwe tijd op komst. Het verhaal van de vijgenboom die laat zien dat de zomer eraan komt.

We zien in de schikking een groene krans van klimop en kerstgroen. Daarbij een tak van de vijgenboom en een amaryllisbol. De zomer komt er aan, een nieuw begin. Onder de schikking ligt een paarse doek; de kleur van inkeer. Er brand één lichtje; het donker moet wijken