In deze adventsperiode is het thema van het project ‘Geef licht!’ Hierbij volgen we lezingen uit de profeet Micha.

1e Advent

Maak het licht zelf 

Kijk om je heen, dan zul je vast wel donkere plekken ontdekken waar je wat licht kunt brengen. Een bezoekje, een kaartje, zomaar een babbeltje met een onbekende. Aandacht voor de ander is een lichtje in de soms zo donkere nacht.

In de schikking zien we dit verbeeld door de oranje lampionnetjes. De bak is bekleed met klimop, het symbool van Gods trouw.  Op het doek staat vandaag: Maak het licht. Het paars van inkeer ligt onder de schikking. 

2e Advent

In de schaduw (rust)

Op 2e Advent voorzegt Micha in donker Jeruzalem: een stralende dag. Weer een hoopvol bericht….
Op die dag zullen mensen samenkomen in de stad van de Heer. De oorlog is vergeten; wapens bestaan niet meer; dat is gereedschap geworden. Mensen mogen in de schaduw genieten van een mooie dag in rust en vrede.

In de schikking is dit verbeeld door de takken berenklauw (bomen) met daaronder op een ondergrond van klimop (Gods trouw) allerlei verschillende bloemen groot en klein, in allerlei kleuren, die de grote mensen en kinderen verbeelden.  Het paars van inkeer ligt onder de schikking.

3e Advent

Contact met elkaar

De profeet Micha vertelde de mensen in Jeruzalem dat het niet goed ging in de stad. Jeruzalem was een donkere stad geworden. Maar dat hoefde niet zo te blijven…

Op de derde Advent horen de mensen dat God teleurgesteld is in zijn volk. Als reactie willen de mensen offers brengen. Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt geen geld, maar een andere houding: recht doen en de weg van God gaan. Zoek elkaar weer op! Vergeef elkaar als dat nodig is.

In de schikking zien we dat de beide pilaren van klimopranken contact met elkaar maken en met God (klimop) Ze vormen een kerkraam. Ook zien we roze bloemen: het licht komt al dichterbij.. Nog even wachten…  Ook het doek onder de schikking is vandaag roze.

4e Advent

Het wordt weer licht!

De profeet Micha vertelde de mensen in Jeruzalem: Het wordt weer licht!

Als hij door een wijngaard loopt, lijkt het alsof alles kaalgeplukt is. Maar er han- gen nog druiven! Vergeten of toen nog niet rijp genoeg. Een hoopvol visioen voor de toekomst: het wordt weer licht!

In de schikking lijken de takken kaal, maar er hangen toch nog kleine trosjes drui- ven. En we zien licht gekleurde bloemen. Zij stralen al wat van dat licht uit, ook als is de kleur van deze zondag nog paars.
Op het doek staat: Hoopvol visioen. Het paars van inkeer ligt onder de schikking.