Het beste nieuws

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen na.
Elke week horen we het laatste nieuws uit de krant ‘De Adventsbode’.
Zo leven we toe naar het beste nieuws voor de hele wereld: de geboorte van Jezus.

Zondag 13 december: Ben je er klaar voor?

Jesaja spreekt de mensen moed in. De stad is verwoest. De Heer zegt: ‘Ik maak alles nieuw en jullie mogen mij helpen. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Doe wat je kunt en Ik, de Heer zal de rest doen. Als iedereen er de schouders onder zet, kan er weer iets moois opgebouwd worden.

We zien in de schikking een groene krans van klimop en kerstgroen. De roze gerbera’s zijn met elkaar verbonden; we moeten het samen doen. De bal is het symbool voor de tijd dat alles weer kan en mag. Onder de schikking ligt een roze doek; het feest komt dichterbij. De drie lichtjes laten dat ook zien.