Het beste nieuws

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Daarover denken we in de adventstijd met de kinderen na. Elke week horen we het laatste nieuws uit de krant ‘De Adventsbode’. Zo leven we toe naar het beste nieuws voor de hele wereld: de geboorte van Jezus.

Zondag 6 december: Wie ben je dan wel?

Johannes de Doper wordt ondervraagd door de priesters: ‘Ben jij de Messias? ’ Johannes antwoordt: ‘Dat ben ik niet. Maar wie na mij komt, is veel belangrijker dan ik!’

We zien in de schikking een groene krans van klimop en kerstgroen. Daarbij twee lila rozen.De grote verbeeldt Jezus en de kleine verbeeldt Johannes. Onder de schikking ligt een paarse doek; de kleur van inkeer. Vandaag branden twee lichtjes; het donker licht op.