Het project voor de 40-dagentijd heet ‘Een nieuw begin’.

Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het buiten in de natuur en ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als hij gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Een nieuw begin is mooi, maar je moet er wel wat voor doen. In de weken voor Pasen gaan we met de kinderen oefenen: we doen dingen die nodig zijn om een nieuw begin te kunnen maken. Elke week krijgen de kinderen een ‘beginnerdiploma’. Op dat diploma staat een vaardigheid. De vaardigheden zijn tegelijk de thema’s van de verschillende zondagen.

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd is het thema: Kiezen

We komen Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Kiest hij voor wat de duivel hem vertelt of kiest hij voor wat God van hem vraagt?

In de schikking zien we een cactus (de duivel) en een gele bloem met klimop (God). De  witte roos verbeeldt Jezus. Jezus moet kiezen tussen God en de duivel. Onder de schikking ligt een paarse doek; de kleur van inkeer.