In de schikking zien we op de basis van klimop, symbool voor Gods trouw en aanwezigheid, de twee bloemen met elkaar verbonden: Mozes en Aäron. Mozes heeft zijn staf, symbool van zijn leiderschap, bij zich .

De ondergrond is paars, de kleur van inkeer.