Mededeling namens de Diaconie

Kleurrijk in de Hof 2023

Vindt plaats op: zaterdag 9 september
Van:                     10.00 tot 14.00 uur
Locatie:               centrum van Delden

Kleurrijk in de Hof brengt verschillende culturen bij elkaar Ook dit jaar gaan we elkaar weer ontmoeten bij Kleurrijk in de Hof!

Zaterdag 9 september 2023 van 10.00 uur tot 14.00 uur gaan wij dit prachtige evenement organiseren voor jong en oud, groot en klein, blond, grijs of groen … Er is weer volop gelegenheid om verhalen te horen, fijne gesprekken aan te gaan, nieuwe culturen te leren kennen en iets te proeven waarvan we nog nooit gehoord hebben.

De organisatie is druk bezig er een mooie dag van te maken. Een dag waarvan mensen met diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en mogelijk ook wat beter leren kennen. Er zullen hapjes zijn om ons wat meer vertrouwd te maken met hun gebruiken en leven. We hopen dat deze dag helpt om meer begrip en verbinding te krijgen met onze medebewoners van de Hof van Twente.

We hopen als diaconie u te zien op 9 sept. tussen 11.00 – 15.00 uur.

BELANGRIJK – VRIJWILLERS NODIG

Voor het opbouwen van de kramen rond het kerkplein, aan het begin van de dag, en ze weer af te breken aan het eind hebben we nog wat vrijwilligers nodig.
Graag horen we wie mee wil/kan helpen.
Opgeven kan bij Mineke Boerman, tel.nr. 06 11378767

Omdat het zaterdag 9 september ook Open Monumentendag is hopen wij heel veel inwoners van Hof van Twente en omgeving te ontmoeten.

Wij als diaconie hebben aangeboden om ons hiervoor ook in te zetten.
We gaan op het kerkplein, bij de schuur, die dag pannenkoeken/poffertjes bakken.

Hiervoor zoeken we nog een aantal vrijwilligers die ons willen komen helpen.
Opgeven kan ook via de mail aan: m.boerman.1@kpnmail.nl
Na opgave zal contact opgenomen worden over de verdere gang van zaken.