Mededeling namens de Kindernevendienst

Komende zondag gaat de kindernevendienst weer van start en ze gooien ons allemaal gelijk in het diepe… lees maar:
40-dagentijdproject: “Ben je klaar voor het feest?”
 
Met de kinderen van de kindernevendienst gaan we tijdens de veertigdagentijd op weg naar het feest van Pasen. Een feest waarbij mensen zichzelf tegenkomen, maar waarin we ook de God ontmoeten die ieder voorstellingsvermogen te boven gaat. Een feest waarin de tonen van verdriet, boosheid, angst en verlatenheid een nieuwe klank krijgen. Al die dingen komen samen in het feest van de opstanding van Jezus uit de dood.
 
Hoe bereid je je voor op zo’n feest? Onder andere door de kerk te versieren met een vlaggenlijn, waaraan elke week een vlag met een tekening van het Bijbelverhaal, dat we die week aan de kinderen vertellen, wordt toegevoegd.
 
De kinderen zullen zelf vlaggen maken, maar we nodigen u, als gemeentelid, ook uit om een vlag te maken waarop u kenbaar maakt hoe u op weg gaat naar Pasen en wat dit feest voor u betekent. Dat mag in de vorm van een tekening, met foto’s of met woorden zijn, waarmee u uw hoopgevende ervaringen in beeld/woord brengt. Wilt u uw vlag op A4-formaat maken en deze inleveren in de mand die onder de toren staat. We zullen uw vlag dan toevoegen aan de vlaggenlijn en hopen op veel verhalen van jong uit oud uit de gemeente, waarin we samen laten zien hoe we op weg zijn naar het feest.
 
Helpt u mee er een mooi feest van te maken door de vlaggenlijn te helpen vullen?
Alvast bedankt.
de Kindernevendienst