Mededeling namens de Diaconie

Kerstmiddag voor onze oudste gemeenteleden

Zoals het er nu naar uitziet kan de kerstmiddag voor onze gemeenteleden van 80 jaar dit jaar weer doorgaan.

De kerstmiddag vindt zoals ieder jaar in Het Hoogspel plaats, en dit jaar is het op woensdagmiddag 15 december 2021. 
Het begint om 14.00 uur duurt tot plm. 16.00 uur. 
Zet u het alvast in uw agenda? 

De uitnodiging voor deze gezellige middag ontvangt u eind november.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met
Mineke Boerman, m.boerman.1@kpnmail.nl, telefoonnummer 06.11378767.