Mededeling namens de Diaconie

Kerstmiddag ouderen afgelast

In het laatste Kerkennieuws staat vermeld dat onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder een uitnodiging zullen ontvangen voor het Kerstfeest in het Hoogspel te Delden. 

Gezien de huidige ontwikkelingen voor wat betreft Corona is echter besloten het Kerstfeest geen doorgang te laten vinden. Veiligheid staat hierbij voorop, juist voor onze gemeenteleden op hoge leeftijd.

Zo gauw het weer verstandig is om wel bij elkaar te komen zullen wij in het Hoogspel voor u, als gemeentelid van 80 jaar of ouder, een gezellige middag organiseren. Wij hopen dat dit in het eerste kwartaal van 2022 kan plaatsvinden.

We hopen dat u allen gezond blijft.
Met vriendelijke groet,
de Diaconie