Dat Is Mijn God

LIEFDE – God –
kwam in deze wereld als mens.

Zijn naam?

Jezus Christus, Verlosser, Zaligmaker, Hersteller, Vredevorst, Leven-Gever, Voorziener, etc. etc.

voor meer

 

de liturgische schikking

Een korte toelichting bij de schikking van Kerst

Vandaag kijken we naar Maria.

Zij volgt in de lijn van de voormoeders, als moeder van Jezus. De overeenkomst tussen al deze vrouwen is duidelijk… het moederschap.

Het mos dat verwijst naar moederliefde was en is de basis van Batséba, Ruth, Rachab, Tamar en ook van Maria.We zien verschillende verwijzingen van de voormoeders terugkomen bij Maria.

• Op haar hoofd een kroon net als Batseba, met hierin verwerkt de bloem van de liefde, de rode roos.
• Maria’s rok heeft als basis dennengroen (symbool voor het altijd durende groen, het eeuwige leven) met daaroverheen wat van de sluier van Tamar. Voor Maria was nog verborgen wat de komst van Jezus zou betekenen voor de wereld.
• Het rode koord van Rachab zien we terug als rode draad die door alle verhalen van Advent en Kerst loopt … de geboorte van Jezus.
• Op de krans zien we de kribbe bekleed met aren van Ruth, dennengroen van eeuwigheid en een rode roos van liefde. Naar Joh. 3-16: Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn Enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Bij de kaarsen die branden zien we de drie kleuren van Kerst. Wit, groen en rood symboliseren geloof (witte kaarsen en gipskruid), hoop (dennengroen) en liefde (rode rozen).

Groet, Mirjam

een sfeer indruk