Mededeling namens de Raad van Kerken Delden

De organisatie van KerkenNieuwsDelden verandert.

Jarenlang werd door vrijwilligers Kerkennieuws huis aan huis bezorgd in Delden en kregen kerkleden buiten Delden KerkenNieuws met de post.Velen waarderen het blad en ook veel niet kerkleden lezen Kerkennieuws. Echter, het blijkt dat ook een groot deel van de ontvangers Kerkennieuws rechtstreeks in de prullenbak gooien. In deze tijd, waar duurzaamheid een belangrijk onderwerp is, vinden we dat jammer en willen we deze verspilling stoppen.

Vanaf volgend jaar bezorgen we Kerkennieuws alleen nog maar op het adres van kerkleden van de katholieke kerk, van de protestantse kerk en van het apostolisch genootschap. Voor kerkleden die Kerkennieuws per post ontvangen verandert er niets. Belangstellenden, die geen lid van een van de kerken zijn en die graag Kerken- nieuws willen blijven ontvangen kunnen daarvoor de telefoonnummers 074 – 376 19 49 of 074 – 376 63 66 bellen. Dan noteren we uw adres met postcode en voegen die toe aan het adressen bestand, dat uitsluitend bestemd is voor bezorging Kerkennieuws. We hopen dat we daarvoor nog veel telefoontjes ontvangen.

Na vele jaren vol toewijding stopt Evert Wiessenberg met de organisatie voor de verspreiding van Kerkennieuws. Zodra de regels omtrent corona dat toelaten willen we alle vrijwilligers een keer uitnodigen om samen Evert te bedanken voor al zijn activiteiten.

Henk van der Spek is bereid in 2022 de organisatie taak op zich te nemen. In overleg met de kerken verschijnt Kerkennieuws dan 6 keer per jaar. De werklast voor iedereen vermindert daardoor, maar daarmee houden we Kerkennieuws als oecumenisch kerkblad wel in stand. Omdat we van plan zijn het bezorgadres op Kerkennieuws af te drukken is de bezorging per adres heel eenvoudig. Wij hopen dan ook dat alle vrijwilligers ons blijven helpen om 6 keer per jaar Kerkennieuws op de afgedrukte adressen te bezorgen.

Als Raad van Kerken wensen we u een heel fijn Kerstfeest en we hopen op een gezond 2022.